درس ربابه جان از کتاب شیوه سنتور نوازی


 در ویدئوهای زیر آموز شهای مربوط به درس ربابه جان آورده شده است…

مرحله شماره گذاری نت درس:

مرحله بعد نت خوانی :

و مرحله بعدی اجرای نت :

و همچنین میتوانید درس را با سرعت بیشتر اجرا کنید:

موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.