درس چهارم – کتاب دستور سنتور

در ویدئوی زیر اجرای درس چهارم از کتاب دستور سنتور آورده شده است:

نکات درس :

شماره های 8 که روی نت می گذاشته شده منظور زدن آن نت روی سیمهای خرک هشتم است.

چالش و تمرین :

جهت آنکه مطمئن باشید درس را به خوبی یاد گرفته اید ، همه درس را با دست راست . یکبار همه درس را با دست چپ بنوازید.

نکته تدریس :

درسها در صورتی که موارد زیر را نداشته باشند تکرار می شوند.

– حفظ نبودن – نت غلط داشتن- 6 مرحله تمرین را رعایت نکردن:

برای مشاهده شش مرحله تمرین به لینک زیر مراجعه نمایید:

شش مرحله تمرین چیست؟ چگونه یک درس را خوب یاد بگیریم.

سایر دروس آموزشی سنتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.