درس 1 -تئوری موسیقی – مقدمه


در نوشته های این وبلاگ که در دسته “تئوری موسیقی” قرار خواهند گرفت ، سعی می کنم در حد توان از روی دو کتاب زیر گزیده‌هایی از تئوری موسیقی را بیاورم:

1- کتاب تئوری موسیقی – مصطفی کمال پور تراب

2-تئوری بنیادی موسیقی- پرویز منصوری

در تئوری موسیقی اصطلاحات زیادی به کار می رود و یکی از آنها سلفژ  می باشد.  سلفژ یکی از عوامل مهم و پایه  در آموزش موسیقی می باشد.

اما سلفژ چه معنایی دارد؟

سلفژ به طور کلی  از دو بخش تشکیل شده است :

1- قسمت عملی 

که شامل خواندن و تلفظ نت ها به شکل آوازی و وزن خوانی می باشد.

2- قسمت نظری (علمی) 

به طور خلاصه یعنی اینکه کلیه علامت ها و قواعد حاکم بر موسیقی را بدانیم.