کتاب قطعات موسیقی مجلسی

مقدمه:

این کتاب اثر استاد فرامرز پایور است. ایشان در مقدمه کتاب چنین نوشته اند:

قطعات موسیقی مجلسی، که شامل چهارمضراب‌ها و مقدمه هایی برای گوشه‌های مهم دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ملی ایران است، قطعاتی است که احتمالا فی البداهه و یا برحسب ضرورت در مجالس و کنسرت‌ها و رادیو و تلویزیون و احیانا برای ضبط صفحه یا نوار تهیه و اجرا شده است. از آنجا که این قطعات اغلب توسط علاقمندان به موسیقی و به خصوص نوازندگان سنتور ضبط می‌شدند و مورد استفاده قرار می‌گرفتند، و به علت عدم امکان دسترسی به اصل آنها، اجرای آنها بیشتر به طور ناقص و یا با اشتباهاتی همراه بوده است. لذا تصمیم گرفتم که، تا حد امکان، این قطعات را جمع آوری کنم و با تجدید نظر کلی آنها را به چاپ رسانیده، در دسترس هنر دوستان قرار دهم.

توضیحات کافی در مورد مضراب گذاری وسایر قواعد مربوط به نت نویسی سنتور در کتاب‌های قبللی اینجانب آمده و ذکر آنها در اینجا تکرار مکررات است. هنرجویانی که به مرحله‌ای رسیده باشند که کتاب حاضر را اجرا کنند، قطعا کتاب‌های قبلی مربوط به سنتور را مطالعه و مرور کرده‌اند و آشنایی کامل با آن قواعد دارند و نکته‌ی مبهمی برای آنها باقی نمانده است.

ضمنا متذکر می‌شوم که قطعاتی را که بنیه‌ی همنوازی با سایر سازها را داشته‌اند در متمم کتاب مجموعه‌ی پیش درآمد و رنگ برای سازهای زهی تنظیم کرده، به چاپ رسانده‌ام تا چنانچه هنرجویان بخواهند آنها را به اتفاق بنوازند، با استفاده از کتاب مذکور، مشکلی از لحاظ همنوازی نداشته باشند.

فرامرز پایور – مهرماه 1361

فهرست قطعات کتاب قطعات مجلسی:

در این کتاب 36 قطعه روح نواز آورده شده است ک ه به شرح زیر می باشند:

سه گاه

1- پالیزبان (مقدمه سه گاه)

2- پگاه (چهارمضراب سه گاه)

3- مقدمه مخالف سه گاه

4- درآمد چهارمضراب سه گاه

5- چهارمضراب مخالف سه گاه

شور

6-مقدمه شور

7– کرشمه (شور)

8- چهارمضراب شود

9- نغمه و فرود (شور)

10 – مقدمه اوج (شور)

11- پژواک (چهارمضراب لنگ در شور) – لینک اجرا (یوتیوب)

12- راز و نیاز (شور)

بیات ترک

13- مقدمه حجاز

14-فردوس (مقدمه بیات ترک)

15- چهارمضراب بیات ترک

16-مهربانی (بیات ترک)

17- مقدمه شکسته (بیات ترک)

افشاری

18-مقدمه قرایی (افشاری)

دشتی

19- پرند (ضربی دشتی)

20-مقدمه عشاق (دشتی)

همایون

21- چهارمضراب همایون

22- لیلی و مجنون و بختیاری و موالف

23- مقدمه شوشتری

24-مقدمه بیداد

25-چهارمضراب عشاق همایون

اصفهان

26- چهارمضراب بیات اصفهان

27- مقدمه عشاق اصفهان

چهارگاه

28-فاخته (مقدمه چهارگاه و مخالف)

29-چهل مضراب مخالف چهارگاه

ماهور

30-مقدمه ماهور میرزاحسینقلی و چهارمضراب سماعی

31- رنگ ماهور

32-لزگی (ماهور)

33- پردیس (چهارمضراب ماهور)

34- چهارمضراب داد (ماهور)

35- مقدمه دلکش

36-چهارمضراب عراق(ماهور)

منابع:

1- کتاب قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور – نشر ماهور(لینک خرید کتاب )