درس پیش درآمد مقدماتی شور- از کتاب شیوه سنتور نوازی


 در ویدئوی اول نحوه شماره گذاری نت توضیح داده شده است :

در ویدیوی دوم نحوه نت خوانی تشریح شده است :

مرحله سوم اجرای درس :

آموزش اجرای ریز در نوازندگی سنتور :

اجرای درس با ریز:

با آرزوی موفقیت

درس ربابه جان از کتاب شیوه سنتور نوازی


 در ویدئوهای زیر آموز شهای مربوط به درس ربابه جان آورده شده است…

مرحله شماره گذاری نت درس:

مرحله بعد نت خوانی :

و مرحله بعدی اجرای نت :

و همچنین میتوانید درس را با سرعت بیشتر اجرا کنید:

موفق باشید

درس ترانه فارس – از کتاب شیوه سنتور نوازی


 در ویدئو های زیر درس ( ترانه فارس )  از کتاب شیوه سنتور نوازی آورده شده است:

در این ویدئو  زیر ادامه توضیحات آورده شده است :

و در ویدئوی زیر اجرای درس آورده شده است :

موفق باشید

درس مرغ سبز زیبا از کتاب شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار


در ویدئو های زیر آموزش های مربوط به درس مرغ سبز زیبا از کتاب شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار آورده شده است:

در ویدئوی زیر توضیحاتی در مورد نحوه نت خوانی آورده شده است :

و در ویدئوی زیر اجرای نت آورده شده است :

در ضمن در مورد آهنگساز این قطعه (بلابارتوک ) مواردی در این لینک وجود دارد … امیدوارم مفید باشد.

موفق باشید

درس با من صنما از کتاب شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار


 در ویدئو های زیر توضیحات مربوط به درس با من صنما (اثر استاد فرامرز پایور) از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار آورده شده است :

مرحله دوم (نت خوانی ) در ویدئوی زیر آورده شده است :

در ویدئوی زیر  اجرای درس آورده شده است :

توضیحا ت تکمیلی درس (آموزش اجرای  زینت):

درس – لیلی لیلی – از کتاب شیوه سنتور نوازی


 در ویدئوهای زیر توضیحیات مربوط به درس (لیلی لیلی) از کتاب شیوه سنتور نوازی آورده شده است:

مرحله اول : شماره گذاری نت

در مرحله دوم در ویدئوی زیر آموزش نت خوانی آورده شده است :

 و در مرحله آخر اجرای نت با مترونوم وبدون آن آورده شده است :

درس پروانه از کتاب شیوه سنتور نوازی


 در ویدئو های زیر توضیحات مربوط به درس پروانه از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار آورده شده است:

در مرحله اول  نحوه شماره گذاری نت  آورده شده است:

در ویدئوی بعدی نحوه خواندن نت آموزش داده شده است :

و در  مرحله آخر نحوه ی اجرای نت آورده شده است :

روح اله خالقی


 به بهانه شروع به مطالعه کتاب نظری به موسیقی استاد روح اله خالقی چند اثر از ایشان را در ادامه می آورم …امیدوارم از شنیدن آن لذت ببرید :

یار رمیده : (مایع شوشتری دستگاه همایون)

از دیگر آثار استاد روح اله خالقی می توان به موارد زیر اشاره کرد :پیمان شکنوعده وصالمستی عاشقاننغمه نوروزیشب جوانیبهار عشقشب منامید زندگانی
کتاب ارزشمند استاد روح اله خالقی به نام (نظری به موسیقی) دارای دو بخش می باشد :بخش اول :تئوری موسیقی  یا قواعد کلیبخش دوم :مخصوص موسیقی ایرانی (شناسایی واصول نغمات)
در پست های بعدی به تدریج این کتاب را مرور خواهم نمود.