بایگانی دسته: کتاب شیوه سنتور نوازی

درس لیلی لیلی از کتاب شیوه سنتور نوازی

 در ویدئوهای زیر توضیحیات مربوط به درس (لیلی لیلی) از کتاب شیوه سنتور نوازی آورده شده است:

مرحله اول : شماره گذاری نت

در مرحله دوم در ویدئوی زیر آموزش نت خوانی آورده شده است :

 و در مرحله آخر اجرای نت با مترونوم وبدون آن آورده شده است :

درس با من صنما از کتاب شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار

 در ویدئو های زیر توضیحات مربوط به درس با من صنما (اثر استاد فرامرز پایور) از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار آورده شده است :

ادامه‌ی خواندن