جلسه 98 راح روح

 • فایل کلاس: لینک
 • تنظیم مورخ 7 فروردین 402
 • تکلیفی که باید ارائه دهم: یادیاران- رعد –
 • کل کلاس یک فایل یک ساعته – لینک تلگرام-
 • یادیاران نیاز به کوک مینور دارد. (تا بهار دلنشین- مراببوس – تریوله های بسیار سریع)
 • جزییات فایل صوتی:
  • تا دقیقه 8 گرم کردن خودم و نواختن یادیاران
  • اجرا برای استاد و نکاتی که باید بهتر شوم از زبان استاد:
   • نشان دادن دولاچنگ های دست راست(8:44)
   • دست راست روی سیم سفید(کنترملودی) باید واضح تر شنیده شود. بالانس شدتی رعایت شود.
   • دوبلهای پشت خرک اشتباه نتی دارد و باید دقت بیشتری شود.
   • 15:52: بخش دوم از لحاظ سرعت بیشتر و تفاوت معناداری با بخش اول درس دارد.
   • در واقع اگر بخش اول را A در نظر بگیریم ، بخش دوم به نوعی B است که نقش contrast را برای بخش A دارد.17:30
   • 19:32 تریل پشت خرک 4 تایی باشد نه سه تایی یا شش تایی. میتوان اندکی مکس کرد تا 4تایی تمیز ایجاد شود.
  • تا دقیقه 20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.