درس دهم از کتاب دستور سنتور

کسر میزان : 3/4 به معنای 3 سیاه در هر میزان می باشد.

تکنیک و هدف درس : بسیار مفید جهت مرور مطالب یاد گرفته شده از ابتدای کتاب تا درس دهم.

ویدئوی اجرای درس :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.