درس سوم- انواع نت در موسیقی

در این درس به یادگیری انواع نت در موسیقی خواهیم پرداخت . پیش نیاز یادگیری این درس ، مطالعه درس دوم می‌باشد.

ابتدا یک تعریف ابتدایی از ریتم می‌کنیم.

ریتم در موسیقی چیست ؟

اگر ترکیب نت‌های موسیقی و سکوت‌ها در موسیقی ، به صورت پیاپی شنیده شوند، به آن ریتم می‌گویند.

مثلا صدای پای سربازان یک ریتم است:

نت‌های موسیقی دارای کشش‌های متفاوتی هستند. ممکن است کوتاه باشند و یا ممکن است طولانی باشند.

به نمونه های زیر دقت کنید. نمونه نت‌های کوتاه در سنتور :

نمونه نت‌های طولانی در سنتور:

اما از کجا متوجه بشویم که هر نت را چه مقدار بنوازیم. برای پاسخ به این سوال به سراغ مبحث ارزش زمانی نت ها میرویم.

ارزش زمانی نت در موسیقی:

ما در موسیقی از نظر کشش نت‌ها ، چند نوع نت داریم. این چند نوع عبارتند از :

نت گرد = بزرگ‌ترین نت در موسیقی می‌باشد که به آن نت واحد می‌گوییم.

نت سفید= ارزش زمانی این نت نصف نت گرد می‌باشد.

نت سیاه= ارزش زمانی آن نصف نت سفید می‌باشد. بعبارت دیگر هر نت گرد برابر 4 نت سیاه می‌باشد.

نت چنگ= ارزش زمانی آن نصف نت سیاه می‌باشد. به عبارتی هر نت گرد برابر با 8 نت چنگ می‌باشد.

نت‌های کوچکتری (دولاچنگ ، سه لا چنگ و چهارلاچنگ) نیز در موسیقی وجود دارند که در شکل زیر نمایان نشان داده شده است. برای یادگیری این موضوع به نمودار درختی زیر دقت کنید.

انواع نت در موسیقی

در زیر چند نمونه از انواع نت در موسیقی را به همراه صدای اجرای آنها مشاهده می‌کنید: (تصاویر از کتاب دستور سنتور می باشند.)

در شکل شماره 4 نت سیاه را مشاهده می‌کنید. ویژگی نت سیاه این است که با هر عدد یک نت نواخته می‌شود. اگر بگوییم 1، 2، 3 ،4 زیر هر کدام از عدد ها یک نت قرار می‌گیرد. به صدای نت سیاه گوش دهید.

آموزش نت‌ های موسیقی
نت سیاه

صدای نت سیاه:

در شکل شماره 5 نت سفید را می‌بینید. هر نت سفید دو عدد را به خودش اختصاص می‌دهد. یعنی وقتی می‌گوییم 1-2-3-4 تنها دو نت می نوازیم. این نتها منظم هستند و زیر عدد یک و عدد سه قرار می‌گیرند.

نت‌ های موسیقی سنتور
نت سفید

صدای نت سفید:

در شکل شماره 6 نت گرد آورده شده است:

آموزش موسیقی کودکان
نت های گرد

صدای نت گرد:

شکل 7 : نت های چنگ

آموزش نت در موسیقی
نت های چنگ

صدای نت چنگ:

تا اینجا با انواع نت‌ها آشنا شدیم .

انواع سکوت در موسیقی:

همان گونه که نت‌هایی به نام گرد – سفید – سیاه و … وجود دارد، سکوت‌هایی نیز وجود دارند که کشش آنها برابر نت گرد – سفید – سیاه و … می‌باشند . در جدول زیر شکل انواع نت و انواع سکوت آورده شده است.

انواع نت در موسیقی

تکالیف درس سوم :

به سوالات زیر پاسخ دهید و در بخش نظرات (پایین همین صفحه) جواب خود را بنویسید ؟

1- هر نت گرد برابر با چند نت سیاه می‌باشد؟

2- سه نت گرد برابر با چند نت سفید می‌باشد؟

3-هر نت سیاه چند نت چنگ می‌باشد؟

4- چهار نت دو لاچنگ برابر با چند نت چنگ می‌باشد ؟

اگر در مورد مطالب بالا سوالی دارید ، در قسمت پایین نوشته بپرسید. بعد از اینکه مطالب بالا را به خوبی فرا گرفتید به سراغ درس بعدی بروید.

درس چهارم کسر میزان یا میزان نما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.