درس سوم کتاب دستور سنتور

در این پست اجرای درس سوم از کتاب دستور سنتور را قرار داده ام.

نکته درس :

اگر علامت کرن در جلوی می قرار گرفته باشد ، باید روی خرک اول سیم سفید اجرا شود و نه بر روی خرک هشتم سیم زرد..

همچنین دو مورد زیر را در اجرای درس رعایت نمایید :

– با شمارش اجرا کنید : 1- 2- 3- 4

– با نام نت ها : دو — ر— سی— دو —

-با مترونوم اجرا نمایید.

مشاهده آموزش های درس های دیگر سنتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.