درس نهم از کتاب دستور سنتور

کسر میزان : 3/4 به معنای 3 سیاه در هر میزان می باشد.

تکنیک و هدف درس : تقویت دست چپ- (دو راست و یک چپ)

آشنایی با “پایه” در چهارمضراب

ویدئوی اجرای درس :

نکته:

این درس به فرم “چهار مضراب” می باشد و در توضیحات ویدئو ، به معرفی مفهوم”پایه” در چهار مضراب پرداخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.