درس هفتم از کتاب دستور سنتور

کسر میزان : 3/4 به معنای 3 سیاه در هر میزان می باشد.

تکنیک و هدف درس : تقویت دست چپ- (یک راست و دو چپ)

ویدئوی اجرای درس :

چالش درس :

بعد از اینکه درس را به خوبی تمرین کردید تمارین زیر را انجام دهید:

1- کل درس را با دست راست بنوازید

2- کل درس را با دست چپ بنوازید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.