درس چهاردهم از کتاب دستور سنتور

عنوان : تمرین جفت مضراب و دوبل مضراب

کسر میزان : 2/4 به معنای 2 سیاه در هر میزان می باشد.

تکنیک و هدف درس : جفت مضراب – دوبل مضراب

ویدئوی اجرای درس :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.