درس 16- از کتاب دستور سنتور- قطعه در قفس- استاد ابولحسن صبا

در ویدئوی زیر درس 16 از کتاب دستور سنتور اجرا شده است:

نکات:

1-کسر میزان این قطعه 2/4 می باشد و یعنی 2 سیاه در هر میزان می باشد .  در این درس در هر  میزان از 4 چنگ استفاده شده که معادل با همان دو سیاه در هر میزان می باشد. 

ویدئوی درس :

2- نحوه شمارش بدین صورت است : 1 و 2 و 

– این قطعه بسیار ساده و ابتدایی جهت تمرین نوشته شده است و ویدئوی مربوط به اجرای حرفه ای تر آن را در ویدئوی زیر به نوازندگی آقای وحید آزاد تهرانی ملاحظه میکنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.