درس 19- از کتاب دستور سنتور- تمرین دولاچنک

نکات:

1-کسر میزان این قطعه 2/4 می باشد و یعنی 2 سیاه در هر میزان می باشد . 

2- هنگامی که روی نت علامتی مضرای چپ یا راست وجود نداشته باشد ، آن نت با دست راست نواخته می شود.

ویدئوی درس:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.