درس 24 از کتاب دستور سنتور- گرایلی

نکات:

کسر میزان درس 2/4 می باشد. و یعنی 2 سیاه در هر میزان داریم.

درس از سه قسمت تشکیل شده است که در ویدئوهای زیر خواهد دید.

ویدئوی درس گرایلی دستور سنتور قسمت اول:

ویدئوی درس گرایلی دستور سنتور قسمت دوم:

ویدئوی درس گرایلی دستور سنتور قسمت سوم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.