درس 40 کتاب شیوه سنتور نوازی-موسیقی ملل

در این نوشته ویدئوی مربوط به درس 40 کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار  آورده شده است:

نکته ها :

1- کسر میزان این درس 2/4 و بعمنای دو سیاه در هر میزان می باشد.

2- در این درس هنرجو با زد ضرب یا upBit آشنا می شود.

اجرای درس:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.