درس23 – از کتاب دستور سنتور- چهارمضراب ترک

نکات:

1-کسر میزان این قطعه 6/8 می باشد . بنابر این یک ریتم ترکیبی داریم .

6/8 یک ریتم دوضربی بوده و هر ضرب آن دارای 3 چنگ می باشد.

بنابراین در مجموع 6 چنگ در هر میزان داریم.

ویدئوی درس:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.