رنگ آذر بایجانی از کتاب شیوه سنتور نوازی

 در ویدئوی زیر نحوه اجرای درس توضیح داده شده است:

1-در ابتدا نت درس را شماره گذاری کنید.

2-مرحله دوم سعی کنید نت را بخوانید .

3-در مرحله سوم به تدریج سعی کنید نت را اجرا نمایید .

ویدئوی رنگ آدربایجانی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.