نت شاهد و ایست


در هنگام نواختن در یک دستگاه موسیقی ایرانی ، نتی که بیشترین تکرار را داشته باشد و بیشتر از سایر نت ها شنیده شود را نت شاهد گویند.

در نواختن یگ گوشه موسیقی ،نتی که روی آن نت فرود می آییم را نت فرود میگویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.