قطعه یاد یاران اردوان کامکار

نمونه صوتی :

تمرین یک تریوله (چالش قطعه همین بخش است. که دردقیقه 9 فایل صوتی آن است.)

لینک تمرین 1

جدول تمرین هفتگی:
401/10/22 -پنج شنبه- 15 دقیقه بخش تریوله ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.